mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün61
mod_vvisit_counterDün69
mod_vvisit_counterBu Hafta61
mod_vvisit_counterGeçen Hafta852
mod_vvisit_counterBu Ay2940
mod_vvisit_counterGeçen Ay4349
mod_vvisit_counterToplam236271

Online (Tekil): 2
IP Numaranız: 54.158.28.10
,
Bugün: Tem 25, 2016


Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Dosyası Hazırlama PDF Yazdır E-posta
Yazar Ahmet OĞUZ   
Pazartesi, 17 Ocak 2011 15:51

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA

Eskişehir Sanayi Odası 2001 yılı  Ağustos ayından bugüne kadar Türkiye'deki 12 Sanayi Odası  ile birlikte "Yatırım Teşvik Belgesi" düzenleme ve onaylama yetkisine sahiptir.

Bu bakımdan 2009 yılı Temmuz ayında yürürlüğe yeni giren 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Odamız tarafından Yatırım Teşvik Belgesi vermektedir.

Yeni uygulamaya başlanan mevzuat uyarınca Eskişehir 1. bölgede yer almakta olup, imalat sanayii yatırımlarında 1 milyon TL'den 8 milyon TL'ye kadar olan yatırımlarda teşvik belgesi düzenlenmesi için yatırımcılar ESO'ya müracaat edilebilmektedir. 8 milyon TL'yi aşan yatırım miktarlarında ise Hazine Müsteşarlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

ESO, Oda üyesi ya da diğer kuruluşların ESO'ya veya Hazine Müsteşarlığına yapacakları Teşvik Belgesi müracaatlarında başvuru dosyasının hazırlanmasında kuruluşlara yardımcı olmaktadır.  Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen kuruluşların aşağıda belirtilen maddeler dahilinde başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurularında istenen belgeler;

 1. Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, sabit yatırım tutarının; asgari olarak 1 milyon TL olması gerekmektedir. Eskişehir Sanayi Odasına yapılacak başvurularda üst limit 8 milyon TL'dir. Bu sınırı aşan yatırımlar için Müsteşarlığa başvurulması gerekmektedir.
 2. Yapılacak yatırım için Eskişehir Çevre İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek öncelikli olarak 2872 sayılı Çevre Kanuna göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Karar yazısının aslı başvuru dosyasına eklenecektir. (Bu belgenin alınması zorunlu olup, bu şartı yerine getirmeyen işletmelerin teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz.)
 3. Başvuru için 300 TL, tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fona yatırıldığına dair makbuzun bir nüshası ve bu miktara ilave olarak 100 TL tutarındaki meblağın ise ilgili Eskişehir Sanayi Odası hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshasının,
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
 5. Bir nüsha yatırım bilgi formu, (tüm ilgili kalemler ayrıntılı ve eksiksiz doldurulacak olup, yine tüm sayfalar şirket yetkilisi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.)
 6. Eskişehir Sanayi Odasına yapılacak başvurularda yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listelerden 3 adet hazırlanacaktır.
 7. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır.)
 8. Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son sermaye yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya noter tasdikli örnekleri,
 9. Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri, kullanılmış ithal makine ve teçhizat ihtiva eden yatırım projelerinde ise sadece kullanılmış makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri,
 10. Yatırımcıya ilişkin beyan ve taahhütname,
 11. Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az 5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti,
 12. Yatırım “komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde ise (tevsi, tamamlama, yenileme v.b) firmanın en son tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,
 13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

Odamız tarafından yukarıda sayılan maddelerden, Yatırım Bilgi Formunun hazırlanması ile Yurt içi ve dışından temin edilecek makine teçhizat listelerinin oluşturulmasında, ayrıca sayılan taahhütnamelerin temin ve doldurulmasında yatırımcı kuruluşlara gereken yardım yapılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımında İstenen Belgeler;

 • Süre uzatım isteğini belirten firmanın antetli kağıdına yazılmış olan başvuru yazısı,
 • Yatırım Teşvik Belgesi (Aslı),
 • Yatırım Takip Formu, gerekli bölümleri doldurulmuş olarak (Odamızdan temin edilebilir.)

Makine Teçhizat Listelerindeki Revizelerde İstenen Belgeler;

 1. Mevcut listelerde revize yapılması  isteğini belirten firmanın antetli kağıdına yazılmış olan başvuru yazısı,
 2. Değişiklik yapılması istenen ithal yada yerli global listenin Aslı,
 3. Değişiklik yapılmış yada yeni makinelerin eklendiği ithal yada yerli global listelerden 3 nüsha
 4. Yeni makine teçhizatlara ilişkin olarak, proforma faturaların aslı veya kopyası.
 5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri;

1. Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için yatırımcının ESO'ya dilekçeyle müracaat etmesinden sonra, yazılı olarak firmaya hazırlaması  istenen evraklar konusunda bilgi verilmektedir.

 

 

bottom